Bach bloesemremedies à la Carte
BACH BLOESEMREMEDIES
Maximaal 7 Bach bloesems kunnen samen gebruikt worden. Gemakkelijk kiezen vanaf de Balans à la Carte kaart.

1. Agrimony (Agrimonie) -
Zorgen achter humor en scherts verbergen, geen confrontatie aangaan. Meer info
21. Mustard (Herik)
Neerslachtig, droevig, overscha-duwd door donkere wolk, onbekende oorzaak. Meer info...

2. Aspen (Ratelpopulier)
Onverklaarbare angst,
onbestemd voorgevoel.Meer....
22. Oak (Eik)
Veel inspanning, van geen ophouden weten, moedig volhouden, dapper strijden tegen ziekte en of tegenspoed Meer...

3. Beech (Beuk)
Onverdraagzaam-
heid kritisch en intolerant tegen-
over anderen,
neiging tot projecteren.
Meer....

23. Olive (Olijf)
Uitgeput, afgemat, geestelijke en lichamelijke vermoeidheid, beroofd van alle energie Meer...

4. Centaury (Duizendgulden-kruid) -
Weinig wilskracht, gewillige dienaren, geen nee kunnen zeggen, gemakkelijk te imponeren, uit te buiten. Meer...
24. Pine (Den) -
Schuldcomplex, zelfverwijt, zich-zelf voortdurend verontschuldigen, ook voor fouten van anderen, geen eigenwaarde
Meer...
5. Cerato (Loodkruid)
Twijfelen aan eigen oordeel of besluit, terugkomen op besluiten, raad en bevestiging
vragen aan anderen.
Meer....
25. Red Chestnut (Rode Kastanje)
Geobsedeerd door angstige overbezorgdheid voor het welzijn van anderen. Meer....
 
6. Cherry Plum (Kerspruim)
Angst voor innerlijke overgave, controleverlies, verlies zelfbeheer-eersing, irrationele gedachten.
26. Rock Rose (Zonneroosje)
Paniek, schrik, uiterste/levensbe-dreigende vrees,
snel schrikken.

Meer....
 
7. Chestnut Bud (Kastanjeknop)
Niets leren van ervaringen, voortdurende herhaling van dezelfde fouten.
 
27. Rock Water (Bronwater) -
Strikte levenswijze, weinig flexibel, perfectionistisch, harde meester voor jezelf.
 
8. Chicory (Cichorei)
Snel afgewezen voelen, overheersend in de zorg voor anderen, egocen-trisch, betuttelend, aandacht claimen, verlatingsangst.
 
28. Scleranthus (Hardbloem) -
Besluiteloosheid, weifeling, wisselende stemmingen, onevenwichtigheid.
 
9. Clematis (Bosrank)
Onoplettendheid, dromerigheid, ver-strooidheid, dreigend bewustzijnsverlies.
 
29. Star of Bethlehem (Vogelmelk)
Traumatische ervaringen, shock, alle effecten van droevig nieuws, schrik, ongeval.
 
10. Crab Apple (Appel)
De "reinigings remedie", zelf-afkeer/zelfafschuw, schaamte, gefixeerd op details, reinheidscomplex.
30. Sweet Chestnut (Tamme Kastanje) -
Uiterste wanhoop, diepe neeslachtig-heid, gebroken hart, zwart gat, geen uitweg meer zien.Meer
 

11. Elm (Iep)
Tijdelijk overstelpt door oververant-woordelijk
heid en gevoel voor ontoereikendheid.

 
31. Vervain (IJzerhard)
Overenthousiasme, innerlijke gejaagd-heid, fanatiek, sterke overtui-gingen, zichzelf dwingen door te gaan ook al zijn fysieke krachten uitgeput. Meer
 
12. Gentian (Gentiaan)
Ontmoediging, pessimisme, terugval, ongeloof.
 
32. Vine (Wijnrank)
Heerszuchtig, domi-nant, onbuigzaam, tiranniek, geen tegen- spraak duldend, arrogant, doorgaans goede leiders. Meer
 
13. Gorse (Gaspeldoorn)
Wanhoop, verslagenheid, niet meer durven hopen op herstel, bij chronische problemen of ziekte.
 
33. Walnut (Walnoot)
Helpt oude banden verbreken, aanpas-sen aan overgangs- situaties, nieuwe levensfase bijv. verhuizing, puber-
teit Meer
 
14. Heather (Struikheide)
Geobsedeerd door eigen problemen en ervaringen, spraakzaam, zich vastklampen aan toehoorder.
 
34. Water Violet (Waterviolier)
Jezelf niet toestaan bepaalde emoties te uiten, trots, gereserveerdheid, graag alleen, hekel aan bemoeienis.
Meer
15. Holly (Hulst)
Haat, afgunst, jaloezie, achterdocht, wraakgevoelens, driftbuien en agressiviteit.
Meer info....
.
 
35. White Chestnut (Paardekastanje)
Aanhoudende on-gewenste zorge-lijke gedachten, denken en pieke-ren overheerst, redeneren in gedachten.
16. Honeysuckle (Kamperfoelie)
Nostalgie, heimwee, leven in het verleden, geen perspectief zien in de toekomst.
Meer info....
 
36. Wild Oat (Dravik)
Helpt richting geven aan iemands levensbestemming, vinden van de rode draad in de levensbestemming.

 
17. Hornbeam (Haagbeuk) -
Het "maandagmorgen" gevoel, talmen, uitstel-gedrag.
 
37. Wild Rose
Gebrek aan vitaliteit, passieve berusting, lusteloosheid.
 
18. Impatiens (Reuzebalsemien)
Ongeduld, irritatie, prik-kelbaarheid, gespannen-heid, hoog levenstempo
 
38. Willow (Wilg)
Gevoel slachtoffer te zijn van het lot, verbittering, verbolgenheid, "arme-ik-gevoel".
19. Larch (Lariks)
Gebrek aan zelfvert
rou-wen, faalangst, minderwaardigheids-
gevoel, verwachting
te falen, "ik kan het
niet".

Meer
39. Rescue Remedy (Voor noodsituaties):
Samengesteld uit Cherry Plum, Impatiens, Rock Rose, Clematis en Star of Bethlehem. Voor eerste hulp bij gevolgen en of effecten van ongeluk, ongeval, slecht nieuws, examen, bezoek aan tandarts/arts, beginnende ziekteverschijnselen, enz. Bemoedigend, kalmerend, geruststellend en het evenwicht herstellend.
20. Mimulus (Maskerbloem)
Angst voor herken-bare dingen, ver-legenheid, bedeesd-heid, nervositeit.
Rescue Remedy Cream:
Zalf voor uitwendig gebruik, waarvan de volgende ingrediënten zijn toegevoegd: Clematis, Cherry Plum, Impatiens, Rock Rose, Star of Bethlehem en Crab Apple. Te gebruiken bij: brand-, schaaf- en snijwonden, inwendige kneuzingen, insektenbeten, pukkeltjes en puistjes, inwendige pijn (bijv. hoofd- en oorpijn), eczeem en anderen huidaandoeningen. Ook te gebruiken bij dieren en planten (bijv. op afgebroken of afgesneden takken). De zalf altijd dun uitsmeren. Het is verstandig de zalf niet te gebruiken op wonden die nog gehecht moeten worden.


Stress vermijden met Bach bloesemremedies. Als je niet precies weet wat je met je leven wilt, kun je voor Wild Oat kiezen. Wild Oat geeft richting in je leven.
Klik hier voor grotere video.
 


Amsterdam: Marjo Horn, 020-6425103 info@topcure.nl
www.topcure.nl Klik hier voor meer informatie over een consult

Terug naar de vorige pagina - Copyright ©Topcure sinds 2000 - Disclaimer


Deze kaart kun je gebrui- ken als richtlijn voor het uitzoeken van de juiste remedie voor gemoeds-stemmingen die je last bezorgen.

Het mooie aan Balans à la
Carte is dat alle Bach remedies duidelijk en overzichtelijk op een handig geplastificeerde kaart staan met uitleg. Eigenlijk is het een klein boekje op een kaart.


Stress vermijden met Bach bloesemremedies. Als je aan uitstelgedrag lijdt kun je voor Hornbeam kiezen.
Klik hier voor grotere video.


VOLG DE ROEP VAN JE ZIEL!
IN HET BOEKJE PASSIE EN
POWER VIND JE ANTWOORDEN HOE!
In dit boekje geeft Marjo Horn aan hoe Bach bloesems haar leven veranderende. Hoe zij zelf in contact kwam met haar ziel.

Bestellen via Bol.cm

.